Rusmir Šahinović

Pozicija: Rukovodilac Nožarije

Rusmir Šahinović: "Bez timskog rada nema ni uspjeha"

Šta radite i šta je naročito zanimljivo u tome:

Odgovoran sam za upravljanje procesom izrade noževa za štancanje što podrazumijeva prijem narudžbi, kako interno unutar Prevent Leathera tako i ostalih lokacija Preventa: Zenica, Goražde, Srebrenica, Goruša.Polazna tačka su odjeli Projekt menadžment ili Tehnologija koji šalju narudžbenice za izradu.S tim u vezi, pristupam realizaciji nabavke šablona za izradu noževe i sve aktivnosti koordiniram direktno u radionici za proizvodnju noževa.Paralelno vodim i sistemsku evidenciju svih noževa budući da ih na lokaciji imamo preko 7000 jedinica.Uvažavajući visoke zahtjeve kvalitete i efikasnosti, posao iziskuje jako veliku preciznost i pažnju od samih početaka pa sve do distribucije noža u proizvodni proces.Na kraju procesa, odgovoran sam za završnu kontrolu novog noža koji tek nakon odobrenja može biti distribuiran u proizvodnju. Odgovornost, preciznost i sistematičan pristup poslu osnovne su značajke moga posla.  Najveći izazov predstavlja uvođenje novih programa što je i najzanimljivije u ovom procesu.

 

Šta vam se najbolje dogodilo u proteklom periodu:

Krajem petog mjeseca počeli smo sa izradom noževa za program BMW.Izrada noževa za navedeni program je bila jako zahtjevna i komplikovana za nas, u odnosu na sve ostale programe koje smo do sada radili.Mogu da navedem da smo uz pomoć i saradnju kolega bili na visini zadatka i sve završavali u zadanom roku.

 

Šta vas motiviše i kako učite na vlastitim greškama?

Najveći motiv u mom radu je timski rad, jer bez timskog rada nema ni rezultata.Također me motiviše i to da se u ovoj firmi zalaganje i trud prepoznaju kod radnika.

 

Koji su izazovi/mogućnosti koje vidite ispred sebe:

Svaki novi program koji dođe da radimo je novi izazov za mene.

 

Hobi:

U slobodno vrijeme, uživam u šetnji sa porodicom i to me najviše ispunjava.