Emina Delić

Pozicija:Operater Tkanja

"Na vlastitim greškama najbolje učim, to me ujedno tjera da se maksimalno trudim i usavršavam kako se iste ne bi ponavljale. Očekivanje rezultata zavisi od truda koji smo uložili u posao, prema tome vjerujem da uvijek postoji mogućnost učenja i napredovanja, želja mi je da se u budućnosti okušam u novim izazovima i zadacima u firmi u kojoj radim jer smatram da još uvijek nisam dala maksimum i da imam potencijala za proširivanje znanja."

Emina Delić, radi kao operater na tkanju a gledati kako se stvara novi material ističe kao najzanimljiviji dio posla koji obavlja.
“Na vlastitim greškama najbolje učim, to me ujedno tjera da se maksimalno trudim i usavršavam kako se iste ne bi ponavljale. Očekivanje rezultata zavisi od truda koji smo uložili u posao, prema tome vjerujem da uvijek postoji mogućnost učenja i napredovanja, želja mi je da se u budućnosti okušam u novim izazovima i zadacima u firmi u kojoj radim jer smatram da još uvijek nisam dala maksimum i da imam potencijala za proširivanje znanja.”