Kolega Edin Ždralović angažiran je na poziciji Skladištar u Prevent Step Bugojno gdje je direktno odgovoran za stanje repromaterijala i gotovih proizvoda, te svakodnevno vrši kontrolu kvaliteta i količine pristigle robe u skladište. Edina motiviše rad u dinamičnom okruženju, timski rad i mogućnost napredovanja, kao i sistem nagrađivanja za prepoznati trud i rad od strane Rukovodioca. Ono što Edin posebno izdvaja kao svoju veliku ljubav je njegov interesantan hobi, a to je uzgoj pasa, argentinske pasmine Dogo Argentino.

Šta radite i šta je naročito zanimljivo u tome?

Radim na preuzimanju i izdavanju robe. Prilikom preuzimanja robe vršim kontrolu količina i kvaliteta robe. Samostalno obavljam poslove pripreme repromaterijala za izradu gotovog proizvoda. Vodim evidenciju o stanju gotovih proizvoda u skladištu, kao i stanju repromaterijala. Aktivno učestvujem u inventuri i drugim vrstama popisa stanja roba u skladištu.

S obzirom da radim u skladištu imao sam priliku da prođem obuku upravljanja viljuškarom te je to jedna od zanimljivosti rada u skladištu. Također radim u dinamičnom okruženju gdje se  susrećem sa novim izazovima prilikom uvođenja novih projekata.  

Na koji način se nosite sa problemima/izazovima u svakodnevnom radu?

Prilikom rješavanja problema konsultujem se sa svojim neposrednim rukovodiocem u pronalaženju najboljeg rješenja.

 Šta vas motiviše u radu:

Motiviše me mogućnost napredovanja i svakodnevno sticanje novih znanja. Također, trud i zalaganje su prepoznati od strane neposrednog rukovodioca, te adekvatno nagrađeni.

Gdje vidite sebe za 5 godina:

Planiram da i dalje ostanem u Prevent Step-u, uz mogućnost napredovanja.

Hobi:

Uzgoj pasa. Hobijem se bavim već 8 godina. Riječ je o uzgoju pasmine Dogo Argentino (argentinski pas).