Naša snaga

blank image
Rusmir Šahinović

Rukovodilac Nožarije

blank image
Fuad Ališanović

Stolar majstor/operater na CNC mašini

blank image
Aldin Šaheta

Saradnik za otpremu

blank image
Irfan Agić

Saradnik za nabavu

blank image
Adem Kubat

Rukovodilac odjela Krojačnica

blank image
Elvedin Provalić

Operater na skeniranju

blank image
Mahir Džudžo

Color matcher

blank image
Edina Zukan

Operater na tkanju

blank image
Irhad Vranić

Kontrolor kvaliteta

blank image
Admir Pekić

Projekt menadžer

blank image
Elvir Gojak

Rukovodilac Share service center

blank image
Zlatan Uzunović

Direktor društva Prevent Interior

blank image
Emira Sućeska

Razvojni tehnolog

blank image
Tenaid Zukić

Odjel razvoj

blank image
Semir Kaljun

Operater na pakovanju u Krojačnici kože

blank image
Halil Razić

Stolar majstor/operater na CNC mašini

blank image
Adnan Smajić

Radnik na tkanju i snovanju

blank image
Kenan Velispahić

Saradnik za otpremu

blank image
Belmin Kruško

Rukovodilac odjeljenja šivanja

blank image
Miralem Mujkanović

Saradnik za otpremu

blank image
Haris Džaferović

Odjel razvoj

Rukovodilac odjeljenja šivanja

blank image
Gurdić Hajra

Odjel razvoj

blank image
Selma Ražanica

Saradnik za opće poslove

blank image
Amra Ćato

Saradnik za ponude

blank image
Emir Brkić

Tehničar Elektronike

blank image
Emina Delić

Operater na tkanju

blank image
Centralna raspodjela materijala

Centralna raspodjela materijala

blank image
Zijad Glušac

Operater na špric uređaju

blank image
Aida Bešlagić

Rukovodilac odjeljenja šivanja

blank image
Edvin Mlivić

Rukovodilac održavanja