Aida Bešlagić

Pozicija:Rukovodilac odjeljenja šivanja

Predstavljamo Vam Aidu Bešlagić

Aida je uposlenica Preventa Visoko gdje obavlja funkciju rukovodioca odjeljenja šivanja. U Preventu radi već 20 godina. U svom dugogodišnjem radu u Preventu, Aida je radila na više pozicija, počela je kao šivač, zatim radila na odlaganju gotovih proizvoda, obavljala posao instruktora, dok na poziciji rukovodioca odjeljenja šivanja radi zadnjih 9 godina, trenutno na projektima Ford i Renault.

“Posao rukovodioca podrazumjeva kontrolu procesa šivanja, praćenja produktivnosti, kvaliteta i brigu o ljudima.  Moj tim čine šivači, lanseri i kolege koje rade na ručnom radu, ukupno nas je 50, da bi ostvarili pozitivne rezultate kao tim jako je bitno održavati dobru komunikaciju i atmosferu među ljudima te obratiti pažnju da svaki pojedinac bude jednako tertian i zadovoljan.” Ističe Aida.