Adem Kubat

Pozicija: Rukovodilac odjela Krojačnica

Adem Kubat: "Jedino se uz timski rad mogu postići bolji rezultati"

Šta radite i sta je naročito zanimljivo u tome:

U Preventu sam počeo sa radom 2001. godine u šivaoni Goruša i do 2004. godine radio kao šivač, a od 2004. godine prešao u Krojačnicu gdje i danas radim uz puno entuzijazma i zadovoljstva kada je ovaj posao u pitanju.

Obavljam poslove vođenja Krojačnice i paralelno uz taj posao radim kao Operater na Cutter-u. Obzirom da Krojačnica ima zadatak da obavlja razne vrste operacija, mogu reći da nikada nije monotono. Počevši od krojenja, obilježavanja okrojaka, nalaganja, uvijek moraš biti koncentrisan na posao koji obavljaš, jer  mala je razlika u referencama za isti model. Naravno tu je i saradnja sa ostalim odjelima u sklopu Prevent Interiora, gdje imam priliku kroz posao koji radim upoznati se sa nekim operacijama koje u dosadašnjem toku rada nisam imao priliku upoznati.

 

Šta vam se najbolje dogodilo u proteklom periodu:

Može se izdvojiti ponovno obilježavanje Prevent premier lige u fudbalu, gdje se mogu sresti poznanici i dugogodišnje radne kolege sa drugih lokacija, a za koje obično rijetko imamo priliku da se sretnemo.

 

Šta vas motivise i kako učite na vlastitim greškama?

Realno, život je najveća motivacija svih nas da bismo postizali što bolje rezultate bilo na poslovnom ili privatnom planu. Što se tiče učenja na vlastitim greškama, svaka greška je jedna vrsta škole i gledam da izvučem pouku iz njih, tako da ih u narednom periodu bude što manje ili još bolje da se ne ponavljaju.

 

Koji su izazovi/mogućnosti koje vidite ispred sebe:

Recimo da izazov možemo tražiti u svakodnevnom poboljšanju saradnje sa radnim kolegama i spremnost na pomaganje jedni drugima bez obzira na odjel i organizaciju kojoj pripadamo, jer se jedino uz timski rad mogu postići bolji rezultati.

 

Hobi:

Fudbal, bez fudbala ništa. „Najbitniji je timski duh, jer dupli pas je najbolji dribling“.