Irfan Agić

Pozicija: Saradnik za nabavu

Irfan Agić: "Uspjeh svakog pojedinca, uspjeh je tima kao cjeline"

Šta radite i šta je naročito zanimljivo u tome:

Radim na poslovima i zadacima radnog mjesta Saradnik za nabavu u Prevent Interioru. U kompaniji kao što je Prevent Interior, čija je osnovna djelatnost proizvodnja namještaja, nabava predstavlja izuzetno važan segmenat u proizvodnom lancu. Zanimljivost rada u nabavi se ogleda u tome što da biste radili ovaj posao morate biti upoznati sa cjelokupnim procesom proizvodnje jer osnovni zadatak nabave jeste osigurati nabavu sirovina potrebnih za proizvodnju. To dakle podrazumijeva uspostavljanje i održavanje trajnih poslovnih odnosa s dobavljačima iz cijelog svijeta gdje dolaze do izražaja vaše osobine i sposobnosti prilikom pregovaranja, transporta, kao i rad u timu.

 

Šta vam se najbolje dogodilo u proteklom periodu:

Prelazak u sektor za nabavu, gdje sam dobio mogućnost da konstantno napredujem na poslovnom planu i da budem dio ovog odličnog tima. Na ovom radnom mjestu sam upoznao mnogo divnih kolega s kojima mi je čast raditi i koji upravo najbolje oslikavaju slogan Prevent grupacije „Naša snaga dolazi iznutra“. Od lijepih stvari, može se izdvojiti rafting na Neretvi, koji je organizovan od strane kompanije.

 

Šta vas motiviše i kako učite na vlastitim greškama?

Motiviše me želja da uvijek budem bolji i da radim na sebi, kao i  da u ovom poslu nema onog „nemoguće“, odnosno da svaki problem ima rješenje. Također, motiviše me što se rad i trud u ovoj kompaniji prepozna.

Prilikom obavljanja posla greške su neminovne. Same greške nisu problem, problem je ako se iz grešaka ne nauče lekcije da se one ne ponove. Iz tog razloga iz svake greške naučim lekciju zašto je došlo do iste, kako da je ispravim i na kraju kako da je ne ponovim.

 

Koji su izazovi/mogucnosti koje vidite ispred sebe:

Radeći za ovako veliku kompaniju imam mogućnost da napredujem i da se ostvarim na poslovnom planu. Živimo u izazovnim vremenima i to niko od nas ne može promijeniti. Svakodnevni zahtjevi posla postali su normalna pojava, i nastojim da na svaki zadatak odgovorim pravovremeno i na pravi način. Spremnost na pomaganje jedni drugima kroz sve odjele u kompaniji.

 

Hobi:

U slobodno vrijeme, kada nisam sa porodicom, igram nogomet i bilijar sa prijateljima.