Edvin Mlivić

Pozicija:Rukovodilac održavanja

Predstavljamo Vam Edvina Mlivića,

Pozicija na kojoj radite: Rukovodilac održavanja

Šta radite i šta je naročito zanimljivo u tome? Na koji način se nosite sa problemima/izazovima u svakodnevnom radu?

Zadatak mog procesa je pronaći prikladna sredstva i načine kako bi održali proizvodnju stabilnom i sigurnom. Isto tako gledamo da ispunimo sve nove zahtjeve proizvodnje (npr. Automatizacija i međusobno povezivanje sustava) naravno s odgovarajućim postupcima. Iza naših postupaka stoji strategija procesa održavanja to jest:

  • Povećanje raspoloživosti kao i vijek trajanja mašinske instalacije
  • Smanjenje troškova održavanja

Znači moj posao je osmisliti organizaciju održavanja tako da se odabrana strategija može primjeniti u svakodnevnom poslovanju.

U nizu navedena izreka se odnosi na svakog menadžera, posebno na one koji vode proces održavanja: Svaki menadžer ima zaposlenike koje zaslužuje.

U tome svemu čovjek treba imati veliku viziju i volju, boriti se sa svakodnevnim izazovima što čini moj proces zanimljivim kroz upoznavanje novih tehnologija automatizacije u svim formama.

Šta vas motiviše u radu:

Moj posao je jedan od najinteresantnih poslova na ovom svijetu zato što je svaki dan jedna nova avantura, nikad ne znaš šta ti donosi novo jutro i sa kojim izazovom se danas boriš. U mojih 8 godina iskustva u Prevent Fabricsu ni jedan dan mi nije bio isti, a kroz svaki izazov naučili smo nešto novo. Posebno firma u kojoj radim predaje puno pažnje prema novim tehnologijama, gdje ih sami implementiramo, te kroz instalacije i modifikacije pomjeramo naše granice znanja svaki dan.

Gdje vidite sebe za 5 godina:

Vidim sebe među uspješnim ljudima, a nadam se u istoj ekipi.

Hobi:

IT- tehnologija kao i tehnologije automatizacije, te Elektromehanika – jednostavno sve što se oko nečeg vrti.