Adnan Smajić

Radnik na tkanju i snovanju

"Osnovna motivacija je želja za novim iskustvima i priznanje od rukovodilaca za trud i rad"

Motivacija radnika je glavni razlog dobrog ili lošeg obavljanja pojedinog radnog zadatka u cjelokupnom poslovanju kompanije. Adnan kaže da svoju motivaciju pronalazi upravo u usavršavanju, edukaciji ali i pohvalama i priznanjima rukovodilaca.
Zaposlen u Prevent Fabricsu kao radnik na tkanju I snovanju Adnan za svoj posao kaže da je raznovrsan. Ono što je svakodnevnica u Adnanovom poslu je njemu i najzanimljivije a to je postupak puštanja u proces tkanja, tkanje nove tkanine te pregled iste kako bi oučili da li je postupak uspiješan ili im anepravilnosti.
“Osnovna motivacija je želja za novim iskustvima i priznanje od rukovodilaca za trud i rad” kaže Adnan a izazove vidi upravo u napredovanju i sticanju novih iskustava te prenošenja stečenog znanja svojim radnim kolegama.
U slobodno vrijeme Adnan se bavi stočarstvom I uzgojem životinja.