Projekat Jačanje prakse obrazovanja u BiH – Obučeno 550 i zaposleno 300 osoba

Više od 550 obučenih i 300 zaposlenih osoba, napravljeni ili ažurirani programi obuke za odrasle koji će se provoditi kroz TAKT akademiju, samo su neki od rezultata projekta “Jačanje prakse obrazovanja u BiH – uvođenje dualnog sistema” koji su predstavljeni danas na završnoj konferenciji u ASA Preventu u Sarajevu.

Projekt je u proteklom periodu provela Fondacija Hastor u saradnji sa Programom Prilika Plus, a realizovan je u Prevent Grupaciji u okviru aktivnosti programa PrilikaPlus koji podržava Ambasada Švicarske.

– Program PrilikaPlus, koji je je fokusiran na sektore ekonomije i zapošljivosti, u proteklom periodu uspješno je odgovorio na osnovne premise, uzimajući u obzir potrebe tržišta rada, odnosno očekivanja poslodavaca od učenika koji završe srednje stučno obrazovanje i sa druge strane kompetencija koje učenici imaju – kazala je koordinatorica za projekte Programa PrilikaPlus Snježana Đuričić.

Program je djelovao u dva pravca – unapređenje srednjeg stručnog obrazovanja, odnosno praktične nastave u školi i kod poslodavaca, te unapređenje osposobljavanja odraslih.

– Više od dva miliona KM je uloženo u opremanje više od 20 srednjih stručnih škola širom BiH. Program djeluje u pet oblasti u RS-u i pet kantona u Federaciji BiH, ali je uspješno doprinio i otvaranju centara za edukaciju u više od pet industrija/sektora. Jedan od tih centara za edukaciju je i TAKT akademija s kojom uspješno sarađujemo dugi niz godina – navela je Đuričić.

Fondacija Hastor je u saradnji sa programom PrilikaPlus i uz podršku Vlade Švicarske, te vodećim kompanijama iz bh. automobilske, tekstilne, modne i drvne industrije pokrenula TAKT akademiju.

Prema riječima direktora Fondacije Hastor Seida Fijuljanina, cilj je obezbijediti obuku i ljudske resurse čija će znanja i vještine biti prilagođeni radu sa najnovijim tehnologijama u vodećim kompanijama u BiH i regionu. Kroz program TAKT akademije dosad je obučeno više od 550 osoba, a skoro svi su se neposredno nakon obuke i zaposlili.

Pored kompanija ASA Prevent Grupacije, u počecima tu su bile kompanije Bekto Precisa, Mann Hummel, Cimos u BiH, a danas usko sarađuju i sa drugim uspješnim kompanijama, poput Alme Ras.

– Došli smo do zaključka da radimo u zajedničkoj misiji, a to je stvaranje boljeg okruženja ne samo poslovanje ASA Preventa, već i pružanje prilika za mlade ljude, ali i za druge kompanije. Vodili smo računa da sve te stvari budu praktične, primjenjive i samoodržive – istakao je Fijuljanin dodajući da će aktivnosti biti nastavljene i po završetku projekta.

Neki od rezultata projekta odnose se na poboljšanje vještina trenera za obuke odraslih  i instruktora u kompanijama prema DACUM metodologiji, zatim uspostavljeni su kvalitetni preduslovi i pokrenuta registracija TAKT akademije, osnaženo partnerstvo između lokalnih zajednica, škola i kompanija..

Fijuljanin je posebno istakao da je izrađen model finansiranja u saradnji sa ASA Bankom kao konkretan vid podrške finansiranju obuke odraslih.

(Vijesti.ba / FENA)

Share