Javni poziv privrednih društva iz Prevent Grupacije u BiH svim zainteresovanim pravnim licima za dostavljanje ponuda na osnovu potreba društva

Privredna društva iz Prevent Grupacije u BiH pozivaju sva zainteresovana pravna lica za dostavljanje ponuda na osnovu potreba društva koje su unaprijed definisane. Detalje o pojedinačnim grupama roba, kao i kontakt informacije, možete preuzeti na zvaničnoj stranici Prevent Grupacije www.preventgroup.ba

Poziv će biti otvoren od 28.12. 2020. do 08.01.2021. do kada je ujedno i krajnji rok za dostavljanje ponuda. Uz ponudu sva zainteresovana pravna lica su dužna dostaviti i sljedeću dokumentaciju:
  1. Dokaz o solventnosti
  2. Dokaz o nekažnjavanju
  3. Referens listu
Prikupljanje ponuda u periodu: 29.12.2020. do 08.01.2021. (eod)
Uprava Društva zadržava pravo diskrecionog izbora dobavljača.

U daljem tekstu  su  navedene grupe artikala za koje je potrebna ponuda. Molimo Vas da ponude dostavljate isključivo za pojedine grupe roba. Ukoliko ste spremni ponuditi artikle iz više grupa, molimo Vas da za svaki lot ponudu pošaljete odvojeno.

LOT1 – GORIVO

LOT2 – KANCALARISKI MATERIJAL

LOT3 – FOLIJA ZA CUTTERE

LOT4 – PERFORIRANI PAPIR

LOT5 – ULJA I MAZIVA

LOT6 – IGLE I MAKAZE

LOT7 – NAJLONSKA AMBALAZA

LOT8 – KARTONSKA AMBALAZA

LOT9 – DRVENA AMBALAZA

LOT10 – SELOTEJP

Lotove možete preuzeti ovdje (excel file) ili pojedinačnim klikom na neki od lotova.

Ponude dostavljati izričito na adresu  Prevent Visoko d.o.o. Goruša b.b. 71300 Visoko  sa naznakom „PONUDA ZA lot … NE OTVARATI“

Share