Prevent Grupacija ljudske resurse prepoznaje kao strateškog partnera

Naida Duvnjak-Šehović je dipl. psiholog i psihoterapeut, sa preko 15 godina radnog iskustva u segmentu ljudskih potencijala, a svoj karijerni put gradila je od NGO, bankarskog sektora do sektora trgovine. Prevent Grupaciji u BiH se nedavno pridružila angažmanom na poziciji Direktorica za razvoj ljudskih resursa.

Za portal akta.ba Naida je govorila o važnosti ulaganja u ljudske resurse, vrijednostima koje Prevent Grupacija gaji, te strategiji upravljanja ljudskim resursima i budućim aktivnostima koje planiraju kada je u pitanju talent menadžment.​

Prevent Grupacija je jedan od vodećih poslodavaca i posluje na 16 lokacija u cijeloj BiH. Djelujući u različitim industrijama kao što su automotive, moda, namještaj, metal i retail, vrlo dobro poznaje specifične potrebe tržišta i važnost prilagođavanja strategija zapošljavanja određenoj industriji.

Ova godina je za svakog poslodavca stavila fokus na segment ljudskih resursa, prvenstveno iz razloga što retencija kadrova ne podrazumijeva samo zadržavanje postojećih kadrova već sistematično postavljenu strategiju zapošljavanja od samog planiranja, alata profiliranja u selekcijskom procesu pa do sistema beneficija kojima želimo zadržati zaposlenike u našem poslovnom okruženju. „Upravo iz razloga što smo se u 2020. godini sreli sa izazovima uzrokovanih pandemijom, kada smo morali pristupiti procesima optimizacije resursa, u narednom periodu poseban fokus Sektor ljudskih resursa uz podršku Uprave stavlja na strategiju zapošljavanja“, ističe Naida Duvnjak Šehović.

Šta zaposlenik može očekivati dolaskom u Prevent? Kako izgleda uvođenje zaposlenika u posao?

– Proces uvođenja u posao je definiran planom obuke za svaku poziciju u našoj kompaniji i mogu istaći da smo posebno ponosni na naše saradnike u Sektoru ljudskih resursa koji u partnerskom odnosu sa biznisom prolaze kroz kompletnu analizu radnog mjesta i definiraju procesne tačke i interne mentore za svaku od njih. Kroz ovaj proces svakom novom radniku koji ulazi u naše okruženje olakšavamo period adaptacije. Tokom uvođenja uposlenika u posao vrši se i proces evaluacije usvojenih znanja i vještina, kao i adaptacije na okruženje, te se zaista godinama potvrđuje da pružamo timsko okruženje u kojem radne kolege nude maksimalnu podršku u prenosu znanja i iskustva svojim novim kolegama. Ono što je specifično za našu industriju je da smo projektno orijentisani, što nas dodatno usmjerava da prepoznajemo trud i zalaganje svakog uposlenika.  Dodatno, naši zaposlenici rade za neke od poznatih svjetskih brendova kao što su Aston Martin, Volvo,  Ford, IKEA, Nordica, Alexander McQueen, Yves Saint Laurent i mnogi drugi,  što daje dodatnu vrijednost njihovom angažmanu, jer se rezultati njihovog rada promoviraju i van granica BiH. Svaki novi projekat podiže standard i donosi nove zahtjeve što je prilika da naše kolege kontinuirano uče i usvajaju savremene tehnologije rada.

 

Na koji način privlačite, ali i zadržavate uposlenike? Šta se pokazalo ključnom strategijom? 

– Prevent Grupacija u proteklom periodu realizirala je niz vlastitih inicijativa i projekata na privlačenju mladih i nezaposlenih kadrova, čime smo pružili obuku i omogućili posao za stotine naših trenutih kolega. Samo neki od tih projekata su Škola automotiva, Takt akademija, USAID Wham project i redovna saradnja sa Zavodom za zapošljavanje u svim kantonima u kojima djelujemo.

Kroz proteklih 20 godina gradili smo uspjeh njegujući vrijednosti kao što su transparentnost, integritet, timski rad i odgovornost. Ono na što smo posebno ponosni su naše interne aktivnosti kojima nagrađujemo trud i zalaganje uposlenika, pokloni za praznike i mali znaci pažnje koje organiziramo za uposlenike i njihove porodice, kao što su nagradni natječaji za djecu, pogodnosti prilikom kupovine udžbenika, porodični dan i sl. U cilju motivacije i povećanja angažiranosti uposlenika, tradicionalno organizujemo Ligu u fudbalu, što je prilika za međusobno druženje i promociju zajedničkih vrijednosti Grupacije. Sve navedeno, uz niz zajedničkih humanitarnih akcija i internih projekata ima za cilj promovisati uposlenike i nagraditi njihov trud i zalaganje, a istovremeno afirmisati timski duh. Određene aktivnosti smo zbog COVID-19 pandemije trenutno zaustavili, ali period ispred nas nam daje entuzijazam da sve projekte nastavimo i na taj način svojim saradnicima potvrdimo da smo okruženje koje prepoznaje i vrednuje njihov trud i zalaganje. Također, želim naglasiti da smo Prevent Grupaciji u proteklom periodu značajno povećali udio žena na rukovodećim (B-1) pozicijama. U prosjeku imamo preko 50% zastupljenosti žena na B-1 pozicijama što je iznad standarda u BiH, posebno u proizvodnim kompanijama.

Konačno, ovo je i prilika i da istaknemo činjenicu da smo trenutno u procesu selekcije kadrova za stotinu novih otvorenih pozicija na lokacijama Srebrenica, Visoko, Zenica, Goražde itd.

 

Koje su to aktivnosti usmjerene na brigu o talentiranim zaposlenicima? Imate li programe upravljanja karijerom, upravljanja talentima ili neki drugi specifični program?

– Svaka aktuelna potreba za novim kadrovima se radi kroz proces internog oglašavanja, te su protekle decenije našeg rada obilježile stotine internih promocija. Smatramo da je naša najveća vrijednost u činjenici da je menadžment kompanije procesom rada, rasta i razvoja preuzeo rukovodeće pozicije. Mi već sada radimo na unapređenju procesa regrutiranja sa novim alatima profiliranja koji su fokusirani na procjenu razvojnog potencijala kandidata i kompetencijskih modela definiranih za svako radno mjesto. Na osnovu toga vršimo identifikaciju razvojnih potreba menadžerskih i ekspertnih profila u našoj kompaniji. Isto nam je dalja osnova za uspostavljanje edukacijskih i razvojnih aktivnosti koje realiziramo kako interno tako i sa eksternim konsultantima.

Kada je u pitanju proces upravljanja talentima i potencijalu koji oni donose, Naida ističe:

„Bez pretjerivanja i potpuno iskreno, smatramo da sve naše kolege i kolegice predstavljaju intelektualni kapital za razvoj kompanije, a sinergija njihovog znanja i iskustva, povjerenje u kompaniju, odnos sa kupcima i dobavljačima predstavlja svaki zaseban kotačić koji moramo njegovati i koji zajedno predstavljaju ključ našeg uspjeha.“

Na kraju razgovora Naida zaključuje kako je u Prevent Grupaciji uloga ljudskih resursa prepoznata kao uloga strateškog partnera koji je prilagodio svoje modele rada potrebi biznisa, ali i ponudio neke proaktivnije pristupe razvoju ljudi u organizaciji kojima ćemo se posebno posvetiti u narednom periodu.

 

Share