Prevent sve proizvodne kapacitete preusmjerio u proizvodnju zaštitne opreme

U ovim izazovnim vremenima svi smo u svom segmentu angažirani u borbi protiv Covid-19. Prevent Grupacija poduzima sve mjere kako bi prije svega zaštitila zdravlje i radna mjesta za svoje uposlenike. Proizvodni kapaciteti su smanjeni i organizirani prema propisanim epidemiološkim mjerama, te pratimo sve upute kriznih štabova. S obzirom na nedostatak medicinske zaštitne opreme Prevent Grupacija je na svim lokacijama gdje za to postoje preduvjeti, kapacitete preusmjerila u proizvodnju zaštitne opreme za potrebe zdravstvenih ustanova i građana u cijeloj BiH. Konkretno, radi se o jednokratnim zaštitnim maskama, zaštitnim odijelima i dodatnom zaštitnom opremom neophodnom za bolnice i domove zdravlja. Svjesni smo potrebe za maksimalnim angažmanom u ovom periodu, te smo u kontaku sa zdravstvenim ustanovama sa kojima blisko sarađujemo u cilju razvoja potencijalno novih proizvoda i što bržeg djelovanja u novonastaloj situaciji.Kako se situacija sa efektima širenja koronavirusa iz sata u sat mijenja, u stalnom smo kontaktu sa kupcima i sve druge poslovne procese prilagođavamo globalnim ekonomskim kretanjima.

Share