Zlatan Uzunović, direktor Prevent Interiora učesnik okruglog stola na temu Benefiting from Wood & Furniture Industry Development, drugog dana Sarajevo Businesa foruma

Drugog dana Sarajevo Business Foruma brojne bh. kompanije predstavile su svoje proizvode i projekte stranim investitorima – učesnicima ove trodnevne investicijske konferencije. Jedna od tema je Benefiting from Wood & Furniture Industry Development na kojoj se govorilo o drvoprerađivačkoj industriji kao najstarijoj industriji u BiH i jednoj od rijetkih industrija u BiH koja ostvaruje trgovački suficit i svake godine ostvaruje povećanje izvoza.
U sklopu drugog okruglog stola jedan od govornika bio je Zlatan Uzunović direktor Prevent Ineriora koji je istakao da proizvodnju namještaja ne čini samo drvo nego u velikoj mjeri tekstil i koža te da upravo činjenica da je Prevent Grupacija ekspert u materijalima i u šivanju, te proizvodnji tekstila i preradi kože čine korporativnu prednost Preventa u ovoj industriji.
„Prevnt Grupacija kao najveći privatni sistem u BiH je odlučila ući u industriju namještaja jer smo eksperti u materijalima i eksperti u šivanju jer kada pričamo o namještaju ne govorimo samo o drvetu nego o mnoštvu drugih pomoćnih materijala. Većinu pomoćnih materijala domaći proizvođači uvoze, kao što su npr. metalne strukture za namještaj koje se ne proizvode nigdje na našim prostorima. “
Zlatan Uzunović je naglasio da budućnost namještaja nije u maloprodaji nego u online prodaji.

Share