Završena trodnevna radionica za izradu nastavnog plana i programa za zanimanje plastičar, organizovana u prostorijama Prevent Components d.o.o. u Goraždu

Radna grupa, sačinjena od predstavnika Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde, Pedagoškog zavoda, Srednje stručne škole „Džemal Bijedić“ i Prevent Components d.o.o. je u prethodna tri dana radila na izradi nastavnog plana i programa za zanimanje plastičar koji će implementirati Srednja stručna škola „Džemal Bijedić“.

Admir Kurtović, direktor Srednje stručne škole „Džemal Bijedić“, pozdravlja incijativu za poboljšanjem postojećeg nastavnog plana i programa za ovo zanimanje i njegovo dalje usklađivanje sa potrebama tržišta rada.

Značajan doprinos razvoju nastavnog plana i programa za ovo zanimanje dali su i predstavnici privrednog sektora u oblasti prerade plastike, kompanije: EMKA Bosnia d.o.o, EMKA Bekto d.o.o, Prevent Components d.o.o. i EBI d.o.o. na sastancima koji su prethodili radionici.

Zajednički pristup privrede i obrazovnog sektora u definisanju znanja i vještina za plastičara bi trebao osigurati usklađenost obrazovnog procesa sa potrebama tržišta rada u BPK Goražde.

Aktivnosti usmjerene na podršku razvoja standarda zanimanja i nastavnog plana i programa za platičare su dio projekta „IDEAL – Improving and Developing the Educational and Learning System for Plastic Workers in Bosnia and Herzegovina“ koji implementiraju Prevent Components d.o.o. Goražde i Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH kao razvojno partnerstvo u okviru programa develoPPP.de odobrenog od strane njemačkog Federalnog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ).

Share